Gemeenschapskrant

Groen licht voor vernieuwing sportsite Sportpleinstraat

05/12/23

Het gemeentebestuur heeft voorlopig een vergunning op zak voor de vernieuwing van het voetbalveld en de aanleg van een nieuw hockeyveld in de Sportpleinstraat. Sportschepen Jérôme Delcourt staat achter de investering van 4,6 miljoen euro, maar de omwonenden vrezen overlast en gaan in beroep. ‘We vinden niet dat er naar ons geluisterd wordt.

Als het van de huidige bestuursmeerderheid afhangt, zal de sportsite aan de Sportpleinstraat een metamorfose ondergaan. ‘Het bestaande synthetische voetbalveld bevindt zich in slechte staat met ieder jaar het risico om afgekeurd te worden. We kunnen haast niet anders dan te vernieuwen’, stelt schepen van Sport Jérôme Delcourt (LB-Union). ‘Het andere terrein, een bijna niet gebruikt grasveld, willen we omvormen tot een hockeyveld. Een hockeyclub hebben we nog niet, maar er is veel vraag naar. Inwoners moeten nu uitwijken naar omliggende gemeenten om hun sport te beoefenen terwijl dat ook hier zou moeten kunnen.’

Extra parking voor auto’s en fietsen

Het project gaat verder dan de vernieuwing van twee sportvelden. ‘De huidige kantine is in slechte staat. Het regent er zelfs binnen. We willen ze slopen om er een nieuwe te bouwen, centraal op de site. Op die manier kan je vanuit de kantine naar de wedstrijden op beide velden kijken. De bestaande kleedkamers verdwijnen en worden ondergronds gebracht’, verduidelijkt schepen Delcourt. ‘De parking willen we vergroten van 35 naar 67 parkeerplaatsen met een aparte in- en uitrit. We baseren ons hiervoor op de aanbevelingen van het studiebureau en de politie. De nieuw aan te leggen weg komt op vijftien meter afstand van de tuinen met tussenin nog een bufferzone. Een intelligent registratiesysteem zal ervoor zorgen dat duidelijk aangegeven wordt wanneer de parking vol is, zodat de autobestuurders afgeleid worden naar de parking van het Administratief Centrum in plaats van rondjes te rijden in de straten rond de sportsite zoals nu het geval is. Er komt ook een ruime fietsenstalling met laadpunten voor elektrische fietsen.’

Wijkcomité is tegen

De gemeente heeft intussen een vergunning op zak voor het ambitieuze project. Zoals de procedure voorschrijft, heeft het schepencollege zelf die beslissing genomen. Verschillende omwonenden gingen in beroep bij de provincie waardoor de gemeente nog niet kan starten met de uitvoering van de plannen. Ook de mensen van wijkcomité ’t Hoeveke zien de plannen niet zitten. ‘We wachten nog altijd op een objectieve studie die de noodzakelijkheid van het project en de te verwachten hinder in kaart brengt’, zegt Jieg Blervacq van het wijkcomité. ‘Het lijkt erop dat de inwoners van het centrum alle hinder en negatieve gevolgen van dit project zullen dragen. Garanties dat het project familiaal en kleinschalig zal blijven, zijn er niet. We vrezen dat hier een grote hockeyclub zal uitgroeien, met alle negatieve gevolgen van dien. Het hockeyveld zal voor extra verkeer zorgen, en de nieuwe parking zal te klein blijken. De nieuwe cafetaria wordt groter dan de huidige, we vrezen lawaaioverlast ’s avonds en ’s nachts.’ Het wijkcomité benadrukt dat het niet tegen het project is. ‘Als wij onze bezorgdheid uiten en vragen om een oprechte analyse, worden we neergezet als tegenstanders van dit project. Dat klopt niet, we zijn niet tegen het gebruik van de site voor sport. Alleen vragen we om een degelijke studie én om een project dat de leefbaarheid van de buurt niet aantast’, geeft Blervacq aan. ‘We zouden graag tot een consensus komen, maar we vinden niet dat er naar ons geluisterd wordt. De gemeente geeft wel toelichting over de plannen, maar het ontbreekt aan inspraak en mogelijkheid om bij te sturen. Bij het gemeentelijke project in de Ban-Eik is wel een participatietraject opgestart. Waarom kan dat in dit dossier niet?’

Sportschepen Delcourt vindt dat er wel is tegemoetgekomen aan de bezwaren van de buurt. ‘We hebben het tracé van de nieuwe weg aangepast zodat bijna alle bomen behouden blijven. Aan de rand van het hockeyveld komt een vorm van bescherming in rubber om het geluid te dempen. Er komt een grotere parking, die ook de ouders van de kinderen van de nabijgelegen school kunnen gebruiken. En er komt een speelweide op de site die altijd toegankelijk zal zijn’, legt Delcourt uit. ‘We begrijpen dat de omwonenden met vragen zitten en misschien schrik hebben voor wat er komt. Maar met dit project willen we een te weinig gebruikte recreatiezone beter benutten. Op de vraag van de buurt om het hockeyveld elders te lokaliseren, kunnen we niet ingaan. We hadden een andere locatie in gedachten, maar dat gaat om agrarisch gebied. Daar zouden we de bestemming moeten veranderen, en dat doe je niet zomaar.’

600 sporters per week

Het geraamde kostenplaatje van 4,6 miljoen euro roept vragen op bij zowel oppositiepartij WO Plus als bij het wijkcomité. ‘Een goed gemeentelijk bestuur zou betekenen dat we bijna 5 miljoen euro uitgeven voor urgentere zaken die op de agenda staan in plaats van aan één enkele hockeyinfrastructuur voor een beperkt aantal gebruikers in een woonwijk in het centrum van de gemeente’, vindt Blervacq. In de ogen van de meerderheid en schepen Delcourt is het bedrag wel te rechtvaardigen. ‘Als we uitgaan van een hockeyclub en een voetbalploeg die elk 600 leden hebben, dan betekent dit dat er elke week 600 mensen komen sporten. Sport en ontspanning zijn belangrijk en daar willen wij in investeren’, vindt de schepen. ‘De voetbalinfrastructuur moeten we trouwens sowieso vernieuwen. Die 4,6 miljoen euro is niet enkel bedoeld voor het hockeyveld.

De vrees van omwonenden dat we streven naar een tweede hockeyveld en misschien nog een kleiner derde, is niet terecht. We willen voetbalclub Daring hier absoluut houden. We hopen zelfs dat de kantine wordt uitgebaat door de twee clubs samen om zo een echte ontmoetingsplek te creëren.’

Behalve de buren heeft ook oppositiepartij WO Plus sterke bedenkingen bij het project. ‘We zijn niet tegen de uitbouw van sportinfrastructuur, maar het moet haalbaar zijn. Vier jaar geleden had er een opportuniteits- en haalbaarheidsstudie moeten worden uitgevoerd’, zegt raadslid Ronald Probst. ‘De site is te klein voor twee sportclubs. Bij de voetbalclub staan er nu al tientallen kinderen op de wachtlijst. En hockey is populair in de streek. De ambitie is om de club klein te houden, maar gaat dat lukken? Eén veld zal onvoldoende blijken. Het lijkt ons niet te verantwoorden om zo veel geld te steken in deze site voor een project dat voor schade en overlast zal zorgen in de buurt.’

Tekst: Jelle Schepers
Foto: © Tine De Wilde
Uit: uitgekamd december 2023-januari 2024

Meer nieuws

 • Gemeenschapscentra
  Paul Viaene

  Sven de Leijer - Liefde voor publiek

  13/02/24

  De try-out voor deze nieuwe zaalshow was alvast een schot in de roos.

 • Gemeenschapscentra
  Paul Viaene

  Broemmm!!! - Ellen Smets

  13/02/24

  Op zondag 4 februari zat onze zaal vol enthousiaste kindjes en ouders.

 • Gemeenschapskrant

  Hoe groen en rust combineren met drukte en bebouwing?

  06/02/24

  De druk op de Rand neemt toe: meer inwoners, meer verkeer, meer bebouwing, meer economische activiteit … Maar toch wil iedereen een groene Rand. Hoe valt dat te rijmen? En: hoe pakken een aantal gemeenten in de Rand dat aan?