Scholen

GC de Kam organiseert naast het normale aanbod ook een aanbod specifiek voor scholen om de verbeeldingskracht van kinderen en hun interesse voor cultuur te prikkelen.

pixabay

Aanbod voor kleuters

Elk kind, hoe jong ook, heeft recht op kunst en cultuur. Peuters en kleuters beleven net als oudere kinderen en jongeren plezier aan kunst en cultuur. Het verrijkt de leefomgeving van (jonge) kinderen, zorgt voor verbondenheid, vormt een drijvende kracht voor hun ontwikkeling en draagt bij aan hun welbevinden en betrokkenheid.

canva

Aanbod voor lagere school

Met onze schoolprogrammatie brengen we cultuur tot in de klas en dit een heel schooljaar lang.

canva

Nederlandstalig aanbod voor niet-Nederlandstalige lagere school

Samen met onze dienst taalpromotie passen we de theatervoorstelling aan zodat jongeren die niet in het Nederlands naar school gaan ook kunnen genieten van onze Nederlandstalige voorstellingen

canva

Aanbod voor middelbare school

Met onze schoolprogrammatie brengen we cultuur tot in de klas en dit een heel schooljaar lang.