Fit & Gezond Heren

“Gymnastiekoefeningen, volley en andere balspelen voor 40-plussers,

Iedere maandag van 20.00 tot 22.00 uur in het Heilig Hartcollege. Graag vooraf aanmelden.”

fit en gezond heren