Gemeenschapskrant

Politiezones zoeken personeel

09/06/22

Politieagent wordt stilaan een knelpuntberoep. Niet alleen bij de federale gerechtelijke politie is er een capaciteitsprobleem, ook zowat alle lokale politiezones in Halle-Vilvoorde zoeken personeel. Ook in de faciliteitengemeenten.

In het voorjaar schreven alle dertien korpschefs van de politiezones uit het arrondissement Halle-Vilvoorde een open brief aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Aanleiding is het personeelsgebrek waar de politiezones in de Rand mee te kampen hebben. In een eerste verkennend gesprek luisterde minister Verlinden naar de verzuchtingen van de korpschefs en de burgemeesters, die aangeven dat de opdrachten en de dienstverlening van hun korpsen in het gedrang komen. Noodoproepen worden beantwoord, maar de interventiediensten, verkeersdiensten en de wijkwerking raken onderbemand. Ook steeds meer preventietaken moeten afgebouwd worden. Veel korpschefs zien in de nabijheid van het Brussels Gewest, waar agenten extra premies krijgen, een oorzaak voor het tekort en vragen in de open brief een Randpremie als één van de oplossingen. Ook de rekrutering zou kunnen verbeteren. Wij polsten naar de concrete situaties in de politiezones waartoe de faciliteitengemeenten behoren.

PZ Rode

De grootste problemen in de Politiezone Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek situeren zich vooral bij de dienst interventie, de ploegen die op het terrein tussenkomen na oproepen. ‘Daar zijn er van de 27 voorziene plaatsen 16 ingevuld’, weet secretaris Steve Vandeskelde van PZ Rode. Hij geeft ook aan dat de dienst verkeer onder druk komt. Het probleem begint eigenlijk bij de magere instroom van kandidaat-agenten. ‘De klassen op de politieschool PIVO in Asse (de enige Vlaams-Brabantse provinciale politieschool, red.) raken niet altijd gevuld, en al zeker niet met mensen uit de regio. Na hun opleiding keren die aspiranten meestal terug naar hun eigen regio. Aspirant-inspecteurs die wel beginnen in de PZ Rode gaan in eerste instantie vaak graag naar een actiegerelateerde dienst als interventie. Later in hun carrière kiezen ze eerder voor een andere betrekking met regelmatiger uren zoals de recherche of de wijkpolitie.’

Vandeskelde verzekert dat de politiezone het tot nu toe intern geregeld krijgt om alle oproepen op te volgen. Dat is een prioriteit. Ook wat betreft preventie of wijkwerking zit het bij PZ Rode wel goed. Daarnaast wordt meer en meer ingezet op lokale rekrutering. ‘Het rekruteringssysteem is eind 2021 veranderd. Kandidaat-inspecteurs kunnen na de cognitieve, sportieve en persoonlijkheidstesten, en voor hun opleiding, al lokaal ingezet worden. Wij doen ook bijkomende inspanningen om te rekruteren in scholen of op de jaarmarkt, en we zijn ook online actief.’ Ten opzichte van andere gemeenten in Halle-Vilvoorde hebben de zones van de faciliteitengemeenten het voordeel dat ze hun agenten die over een Selor-attest Frans beschikken voor 100 % een tweetaligheidstoelage kunnen aanbieden (goed voor 247,34 euro bruto per maand, red.), waar agenten van de Zennevallei of de Druivenstreek maximum 25 % van die premie kunnen krijgen. Maar de zones uit de Rand kunnen niet op tegen de Brusselpremie (670 euro bruto) en de Verbintenistoelage van 1.340 euro per jaar voor inspecteurs die zich engageren minstens zeven jaar in Brussel te blijven.

WOKRA

Die concurrentie van Brussel voelen ze ook in de politiezone WOKRA (Wezembeek-Oppem / Kraainem). Korpschef Luc Breydels heeft de cijfers bij de hand: ‘Bij de dienst interventie zitten we met een tekort van 36 %, bij de wijkwerking 25 %, bij recherche en verkeer 14 %. Gemiddeld raakt 25 % van de plaatsen niet ingevuld, en daarmee zitten we op het gemiddelde van Halle-Vilvoorde.’ Breydels zegt de basistaken te kunnen blijven vervullen doordat collega’s bereid zijn in te vallen voor elkaar. ‘Het personeelsbestand kan en mag echter niet meer zakken. Ik vind wijkwerking bijvoorbeeld heel belangrijk, maar door de tekorten krijgen interventiepatrouilles natuurlijk prioriteit op preventie.’

Breydels denkt niet dat een Randpremie als antwoord op de Brusselpremie zal volstaan. ‘Vele jonge agenten willen actie en gaan daarom in Brussel aan de slag. Daar hebben ze trouwens ook mensen tekort en kan je zoveel uren kloppen als je wil.’ In de verstedelijking van de Rand en de verandering van het politiewerk die daarmee gepaard gaat, ziet Breydels niet meteen een oorzaak voor het tekort. Het rekruteringsprobleem is algemener. ‘Zo komen veel agenten die na hun opleiding bij ons beginnen uit Limburg omdat de verbinding met de E40 nog relatief oké is, terwijl agenten die van PIVO in Asse moeten komen de Ring niet over willen. Maar eens die jonge Limburgers dichter bij huis aan de slag kunnen zijn ze natuurlijk weer weg.’ Schaalvergroting door een fusie van zones is volgens Breydels geen oplossing. ‘Het kan handig zijn om intern te schuiven met personeel, maar fusies uit besparingsoverwegingen doen op termijn mensen vertrekken omdat ze met minder mensen meer werk moeten doen. Stel dat wij zouden samengaan met een zone als Zaventem, waar meer criminaliteit voorkomt die prioritair behandeld wordt, dan krijg je als resultaat dat er politieactiviteit uit Kraainem en Wezembeek-Oppem wordt weggetrokken.’ Wat volgens de korpschef wel kan helpen, is het duidelijker maken dat de politie ook op zoek is naar mensen met een meer sociaal, communicatief of administratief profiel.

AMOW

In de zone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) klinkt een gelijkaardig verhaal. ‘De laatste drie jaar daalde het aantal inspecteurs van 126 naar 114’, laat korpschef Kurt Tirez weten via woordvoerder Fred Scrayen. ‘Om alle diensten te kunnen waarborgen, zoeken wij vandaag één hoofdinspecteur en drie inspecteurs wijkwerking, vier inspecteurs verkeer, twee inspecteurs onthaal en dispatching, één inspecteur fietsbrigade en één inspecteur ICT’, aldus Scrayen, die meent dat er vaak een foutief beeld bestaat van een inspecteur. ‘We zijn niet enkel op zoek naar jonge schoolverlaters, maar ook naar mensen die een carrièreswitch willen maken. Mensen van alle leeftijden en achtergronden, mannen en vrouwen.’ De politiezone zet ook in om die diversiteit aan mensen zelf te werven.

De drie politiezones kijken uit naar de nieuwe rekrutering- en selectiecampagne van de provincie Vlaams-Brabant, de voorbereidingstrajecten bij PIVO die de slaagkansen kunnen verhogen en de verkorting van de rekruteringsprocedure van twaalf naar vier maanden. ‘Wat de mensen vaak niet weten, is dat aspirant-inspecteurs van bij de aanvang van hun opleiding een verloning krijgen’, zegt Scrayen. Het nieuwe hoofdcommissariaat aan het station van Asse, dat vanaf begin 2023 in gebruik wordt genomen, zou de bereikbaarheid moeten verbeteren. Daarnaast kunnen agenten ook beschikken over leasefietsen, bodycams, een smartphone, medische begeleiding en maaltijdcheques. ‘Om echt te kunnen concurreren met Brussel lijkt een Randpremie ons een belangrijk deel van de oplossing’, besluit Scrayen. ‘Uit gesprekken met politiemensen uit het Brussels Gewest blijkt toch dat het substantieel verloningsverschil heel vaak de reden is om niet in de Rand te komen werken.’

Tekst: Michaël Bellon
Foto: © Filip Claessens
uitgekamd juni 2022

Meer nieuws

 • Gemeenschapskrant

  ‘Soms moet je je hart volgen’

  04/04/24

  Poolse bakker Lukas Kozik

  In een vorig leven werkte Lukas Kozik (45 jaar) als informaticus, onder andere bij de Europese Commissie en voor verschillende grote bedrijven. Sinds enkele maanden verkoopt hij brood en andere lekkernijen vanuit zijn foodtruck, als Lukas The Baker. Je vindt hem op zondagochtend op de parkeerplaats van apotheker Jansen-Ceuppens in de Lange Eikstraat 8.

 • Gemeenschapskrant

  ‘Het is zoveel meer dan met treintjes spelen’

  04/04/24

  Eddy Verbraecken (73) is liefhebber van modeltreinen

  Modeltreinen zijn al jaar en dag een passie voor Eddy Verbraecken (73). Thuis heeft hij een vitrinekast vol staan. En daar blijft het niet bij, want iedere week bouwt hij mee aan een indrukwekkende modelbaan in Leefdaal. ‘Alleen is zoiets niet te betalen’, vertelt Eddy.

 • Gemeenschapskrant

  Light Drum, een woordeloze spektakelshow van AkroPercu

  04/04/24

  Een droomwereld van lichtspel en percussie

  Cultuurvoorstellingen krijgen voor het gemak van de toeschouwer een label: muziek, theater, humor … De energieke heren en dame van AkroPercu, die deze maand naar de Kam komen, laten zich niet vangen in één hokje. Verwacht een totaalspektakel waar de energie van afspat, met licht en percussie in de hoofdrollen.