submenu

Aanvraag projectsubsidies verenigingen

HOE MAAKT MIJN VERENIGING KANS OP EEN PROJECTSUBSIDIE VAN MAXIMUM € 3000?

In het kader van de relance na de coronapandemie organiseert vzw ‘de Rand’ een projectsubsidieronde met noodfondsmiddelen. Alle Nederlandstalige verenigingen die lid zijn van de lokale cultuur-, sport- of jeugdraad  uit de gemeenten Wezembeek-Oppem, Kraainem en Drogenbos kunnen hier een aanvraagdossier toe indienen. Hieronder vind je de voorwaarden en criteria terug waaraan de aanvraag en project van jouw vereniging moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiering.

Een projectsubsidie van maximum € 3000 voor een gemeenschapsvormende activiteit die beantwoordt aan volgende criteria:

  • Samenwerking met tenminste een andere vereniging of initiatiefgroep
  • Niet behoort tot de reguliere werking van de samenwerkende partners 
  • Toegankelijk is voor iedereen
  • Gratis is of democratische deelnameprijzen hanteren
  • Gemeenschapsvormend is en dus inzet op het bereiken en verbinden van bestaande en nieuwe doelgroepen van de partners
  • Gerealiseerd wordt in de periode tussen 15/09/2021 en 31/06/2022

Het maximum subsidiebedrag per project is € 3000 en afgetopt op 75% van gemaakte kosten. 80% van het toegekende subsidiebedrag wordt na goedkeuring gestort, de aanvrager ontvangt de resterende 20% na het inleveren van de definitieve afrekening ten laatste 1 maand na de activiteit. De aanvrager krijgt binnen de veertien dagen antwoord of en desgevallend op hoeveel middelen de vereniging mag rekenen.

Om projectsubsidiemiddelen aan te vragen dient het onderstaand formulier te worden ingediend minimaal 1 maand voor de activiteit zelf en ten laatste op 15/12/2021. De aanvraag bevat de gegevens van de aanvrager, een omschrijving van het initiatief (incl. doelstelling(en)) en een gedetailleerde begroting.

Aarzel niet om bij vragen of onduidelijkheden het gemeenschapscentrum te contacteren.