submenu

Voetbal en hockey op één terrein   - 03/03/2021

Met de goedkeuring voor het aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van de sportvelden en de bouw van een kantine met kleedkamers, is de eerste stap gezet naar een definitieve ‘cohabitatie’ van de Wezembeekse voetbalclub en de nog op te richten hockeyclub. Maar het dossier kent toch wel wat tege

KVK Wezembeek is een koele minnaar van het gemeenschappelijke project dat de gemeente wil realiseren. Door het nieuwe project zou de club van twee velden terugvallen op één. ‘Dat is niet haalbaar’, aldus ondervoorzitter Rudi Vandervorst. ‘We hebben minstens twee velden nodig voor alle trainingen en wedstrijden. Gelijkaardige clubs in de onmiddellijke omgeving, zoals Kraainem, Sterrebeek en Tervuren, beschikken zelfs over drie of vier velden. Bovendien zijn we met andere clubs – die door corona willen stoppen – in onderhandeling om hun voetballers eventueel bij ons te laten aansluiten.’ De club met meer dan 150 leden viert dit jaar zijn 90-jarig bestaan.  

De gemeente liet alvast een mobiliteitsstudie uitvoeren. Naast de aanbeveling om gebruik te maken van de huidige brandweerweg als exclusieve toegang concludeert de studie dat er op piekmomenten te weinig parking zal zijn. Goede en sluitende afspraken tussen beide clubs zullen noodzakelijk zijn om de trainingen en wedstrijden zo veel mogelijk te spreiden. Volgens Vandervorst vergeet het schepencollege echter dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond zijn clubs verplicht om wedstrijden te spelen binnen een opgelegd tijdskader. 

Voor schepen van Sport Jérôme Delcourt (LB-Union) valt het parkingprobleem op te lossen. ‘Er is geld voor een systeem met slagboom dat bezoekers verwittigt als de parking verzadigd is. Bijkomende parking zal er zijn aan de Franstalige gemeenteschool La Fermette, de parking van ontmoetingscentrum Het Hoeveke en aan de toekomstige parking van het NAC. Bovendien willen we het gebruik van de zachte mobiliteit aanmoedigen bij spelers en toeschouwers. Een goed overleg met de ontwerper zal nodig zijn.’ 

Bij de bespreking van het bestek op de gemeenteraad nam oppositieraadslid Ronald Probst (WO Plus) de meerderheid op de korrel. Hij is niet tegen de aanleg van een hockeyveld, maar vindt wel dat het dossier met haken en ogen aan elkaar hangt. ‘We hebben nog altijd geen antwoord op de noodzaak van dit dossier. Waarom hockey? Waarom geen andere sport? Waarom op deze plaats? Er is bovendien geen haalbaarheidsstudie gemaakt. De belangrijkste vraag is of we nu eigenlijk geen andere keuze moeten maken.’ 

Schepen Delcourt reageerde geprikkeld op de interventie van Probst. Hij verweet hem belangenvermenging, omdat Rudi Vandervorst van KVK Wezembeek ondervoorzitter is van de plaatselijke Open VLD-afdeling, waarvan ook Probst lid is. Delcourt, zelf een notoire hockeyspeler, weet dat ook hem belangenvermenging verweten kan worden. ‘Het aanleggen van een hockeyveld is een punt uit het programma van onze LB-Unionlijst, nog voor ik schepen werd. Ik voer dus gewoon uit wat we beloofd hebben.’ 

Voor Rudi Vandervorst hadden alle problemen vermeden kunnen worden door het hockeyveld op het voormalige voetbalveld achter het vroegere gemeentehuis aan te leggen. ’Maar daar moest zo nodig een woonproject komen om het NAC te financieren’, aldus Vandervorst. Schepen Delcourt had persoonlijk de voorkeur om het project te realiseren in de nabijheid van de huidige sporthal. ‘Het betrokken perceel – eigendom van de gemeente – is momenteel echter ingekleurd als agrarisch gebied en is bovendien verpacht. Het zou dan ook een bestemmingswijziging vereist hebben met de daarbij horende procedure en termijnen. Om deze reden werd dit voorstel niet uitgewerkt’, aldus Delcourt. 

Vandervorst heeft nog een andere mogelijke oplossing: de terreinen van het vroegere Gemeentekrediet waar de Rode Duivels vroeger trainden. Dit domein ligt grotendeels in Kraainem, maar ook deels in Wezembeek-Oppem en Sterrebeek. ‘Als men dit voor ons inricht, dan nemen we dat met beide handen aan en zijn alle problemen opgelost.’ 

Wie het hockey ook liever niet ziet komen op de huidige voetbalvelden, zijn veel omwonenden. Zij verenigden zich in de vzw Het Hoeveke. Naast mobiliteitsproblemen vrezen zij vooral geluidsoverlast. ‘We wensen een objectieve studie die moet uitwijzen welke maatregelen er genomen moeten worden om te voldoen aan de Vlaamse milieuwetgeving over geluidshinder. Wij hebben het schepencollege gevraagd om als omwonenden ook betrokken te worden bij het hele project’, zegt Etienne De Nil, de voorzitter van de vzw.  

Tekst: Ulrich Motté 
Foto: Ulrich Motté 
Uit: uitgekamd maart 2021