submenu

Leerlingen Heilig-Hartcollege maken een spel voor nieuwkomers - 11/05/2020

‘Wij, jongeren, kunnen bijdragen aan een betere wereld’

Het Heilig Hartcollege (HHC) biedt zijn leerlingen van het laatste jaar het keuzevak ‘minionderneming’ aan. Het is een praktische oefening om jongeren te laten kennismaken met het ondernemerschap.

Louis Coussement, Arthur Masson, Nicolas Beyaart en Yelena Bouckaert gingen samen de uitdaging aan als BOMACO. Ze ontwikkelden een spel met de slogan: ‘Play, share, care’.

‘Het vak minionderneming is een keuzevak. Het aantal leerlingen die het vak kunnen volgen is beperkt en wij waren bij de gelukkigen’, verklaart het groepje. Ze komen afwisselend aan het woord in dit interview. Het vak staat onder begeleiding van de leerkracht economie mevrouw Stefanie Carbon en de organisatie Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen).

‘We wilden graag een minionderneming opstarten omdat dit borg staat voor nieuwe, boeiende ervaringen. Enkelen onder ons denken eraan om economie te gaan studeren, het project is een extra test of die studiekeuze de juiste is. De groep mochten we zelf samenstellen. We zijn vier vrienden, dat bevorderde de samenwerking.’ De onderneming heet BOMACO.BE, een samenvoeging van de beginletters van hun achternamen.

Plastic konijn

‘Aan het begin van het schooljaar is de organisatie Vlajo uitleg komen geven over alle stappen die je moet doorlopen bij het opstarten van een onderneming. Onze eerste vraag was natuurlijk: ‘Wat gaan we doen?’ We wilden met onze onderneming een sociaal engagement aangaan, meer doen dan gewoon een product inkopen en verkopen.’ Yelena kwam als eerste met een voorstel. ‘Ik kreeg het idee per toeval. Ik zat met vrienden in de wagen, we keken naar buiten en plots zagen we langs de kant van de weg een groot plastic konijn staan. ‘Als jullie nu eens een kinderspel ontwerpen’, vroeg één van mijn vrienden zich af. Met die vraag zijn we van start gegaan. Door in dialoog te gaan met elkaar en met anderen kwamen we tot iets concreets. Interactie en dialoog is dan ook de kern van ons spel geworden. Het spel dat we uitdachten richt zich tot de nieuwkomers in ons land. De bedoeling is dat zij België beter leren kennen en dat de spelers elkaars land van herkomst en hun eigenheid leren kennen.’

Van businessplan tot …

Bij het opstarten van een onderneming komt heel wat kijken. ‘Het begint met het opstellen van een businessplan. Iedereen krijgt een bepaalde taak toegewezen. Er is bijvoorbeeld een technisch directeur en een financieel directeur. Omdat het niet altijd mogelijk was om het werk evenredig te verdelen over de verschillende functies zijn we daar flexibel mee omgesprongen. Iedere maand maakten we een to-dolijst waaruit iedereen de taken opnam die hem of haar het best lagen. Behalve de lesuren op school vroeg het project nog twee uur extra werk per week. Onze leerkracht en Vlajo gaven advies, maar lieten ons genoeg vrijheid om zelf oplossingen te zoeken voor problemen die zich voordeden. Het abstracte begrip ‘economie’ kreeg een concrete invulling. We gingen op bezoek bij de Nationale Bank van België en bij een grote onderneming. En Vlajo nodigde enkele ondernemers uit om op onze school te komen praten. Ook namen we deel aan hun presentatiewedstrijd waarop twaalf miniondernemingen zichzelf moesten voorstellen aan een publiek. Wij hebben die pitchwedstrijd gewonnen. De geldprijs was meteen een deel van ons startkapitaal, een mooie aanvulling op de inbreng van de aandeelhouders.’

‘Tijdens het hele proces leerden we ontzettend veel bij. Kleine dingen zoals hoe je een factuur inbrengt in een boekhoudsysteem, hoe je een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst. Maar ook hoe belangrijk communicatie is, zoals gesprekken, telefoontjes en mails. We hadden nooit gedacht dat we met zo veel mensen in contact zouden komen.’

Met een CSR-manager aan tafel

Het spel bestaat uit letters en kaarten. De letters zijn een mix van de letters die je in de Nederlandse, Franse en Engelse versie van het spel scrabble vindt. De  54 kaarten omvatten zes rubrieken: politiek, sport, voeding, cultuur, monumenten en economie. De voorzijde van iedere kaart is een foto, de achterzijde een korte uitspraak. Ze zijn een verwijzing naar wat een nieuwkomer best kent als hij of zij in België komt wonen. Het spel gaat als volgt: er wordt een kaart gekozen, en iedere speler krijgt 20 letters om een woord te bedenken dat bij de kaart hoort. Nadien moeten ze met elkaar in gesprek gaan om elkaars woord te raden.’ (De exacte spelregels kan je op de website van Bomaco.be raadplegen.)

‘Om de kaarten te drukken, namen we via mail contact op met Cartamundi, een producent van kaartspelen. Tot onze verbazing werden we uitgenodigd in hun bedrijf in Turnhout. We spraken er met de CSR-manager (CSR staat voor Corporate Social Responsibility, maatschappelijk verantwoord ondernemen) en daar kregen we te horen dat ons spel precies paste in hun luik van sociaal engagement. Zij boden aan om de kaarten te sponseren, waarop we geen nee konden zeggen.’

Play, share, care

‘Een laatste onderdeel van het proces was de promotie van het spel. Ook dat vraagt veel energie en tijd. Een mooie verpakking, een slogan, een website, een Instagrampost. We verstuurden meer dan vierhonderd promotiemails naar bijvoorbeeld scholen en logopedisten. Maar het belangrijkste blijft toch wat we uit het hele proces leerden. We leerden dat dialoog een deel van de oplossing is. En dat wij, jongeren, ook nu al kunnen bijdragen tot een betere wereld.’  

Het spel kost vijftien euro. Je kunt het online bestellen via de website: https://bomacominiondernem.wixsite.com/game of via mail bomaco.minionderneming@gmail.com. Op de website vind je ook de spelregels.

Tekst: Karla Stoefs
Foto: © Tine De Wilde
Uit: uitgekamd mei 2020