submenu

Jeugd- en sportbeleidsplannen 2020-2025 goedgekeurd - 23/04/2020

Vzw ‘de Rand’ voert het jeugd- en sportbeleid in die faciliteitengemeenten waar het gemeentebestuur dit niet opneemt. Het gaat om gemeenten die destijds geen jeugd- of sportbeleidsplan indienden en waar de voorziene middelen niet ingekanteld werden in het gemeentefonds.

De beleidsplannen van vzw de Rand’ kwamen tot stand na een begeleidingstraject met BatalJong en ISB vzw.

Naast de ondersteuning van de lokale jeugd- en sportverenigingen, specifieke jeugd- en sportacties is er in beide plannen ook aandacht voor gemeenschapsvorming, de algemene opdracht van de vzw. De ontwerpplannen werden met de lokale jeugd- en sportraden besproken en ter goedkeuring voorgelegd. Beide beleidsplannen werden onlangs door de Vlaamse Overheid goedgekeurd, de uitvoering ervan is reeds gestart.

Jeugdbeleid: Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem
Sportbeleid: Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem

Jeugd- en sport beleidsplan 2020-2025