submenu

Meerjarenplan 2020-2025 - 07/02/2020

Vijf pijlers

De centrumontwikkeling, de overgang naar duurzame energie, het versterken van het sociaal weefsel, de verkeersleefbaarheid en de veiligheid. Dat zijn de vijf grote pijlers van het meerjarenplan dat de meerderheid LB-Union op de gemeenteraad eind december voorstelde.

Opvallend was dat enkel burgemeester Frédéric Petit (LB-Union) en schepen van Financiën Jérôme Delcourt (LB-Union) aan het woord kwamen. Oppositiepartij WO Plus verweet de meerderheid een gebrek aan beleidsvisie en durf. 

In totaal formuleert het meerjarenplan 21 beleidsdoelstellingen, 75 actieplannen en 280 acties. Hoofdmoot is de centrum- ontwikkeling, met de bouw van het NAC (dat naar verluidt Atrium zal heten), een nieuwe bibliotheek en nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke basisschool de Letterbijter. Een nieuw park moet het verlies aan groene ruimte - door de bouw van nieuwe aanpalende appartementsblokken - gedeeltelijk compenseren 

Op de planning van de pijler energietransitie staat de verduurzaming van het privé en gemeentelijk patrimonium, ecologische investeringen in de gemeentelijke gebouwen zoals de installatie van zonnepanelen en het promoten en financieel ondersteunen van beter geïsoleerde woningen. 

Er wordt ook geïnvesteerd in belangrijke schakels om het sociale weefsel te versterken, zoals de verdere ontwikkeling van ontmoetingsplekken met het liefst veel groen, het gezin, extra inspanningen op het vlak van kinderopvang en het bevorderen en ondersteunen van vrijwilligerswerk. 

De prioriteit van pijler 4, de verkeersleefbaarheid, is het opstellen van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan en de daaraan gekoppelde acties. Uiteraard staat ook de niet aflatende juridische strijd van de gemeente tegen het vliegtuiglawaai op het programma.   

Wat veiligheid betreft, staan een hogere dotatie aan de politie- en brandweerzone ingeschreven, hetgeen moet resulteren in meer blauw op straat en snellere brandweerhulp. Ook de bouw van een nieuwe gemeentelijke loods staat op het lijstje van te realiseren zaken. Na het NAC is het de grootste investering met 2,75 miljoen euro. 

Aanleg hockeyveld  

Het derde grootste investeringsproject (2,6 miljoen euro) is de aanleg van een hockeyveld op één van de twee huidige voetbalvelden en de bouw van een nieuwe cafetaria en voldoende parkeerplaatsen. Schepen van Sport Delcourt (MR) benadrukt ‘dat het behoud van een voetbalclub in de gemeente gewenst is, zodat de jeugd verder lokaal kan blijven voetballen. Het gemeentebestuur wil hier, in samenspraak met de voetbalvereniging, in investeren, zodat de club haar vroegere luister kan terugverdienen’. Oorspronkelijk was het de gemeente die de club wou oprichten, maar tijdens de gemeenteraad liet burgemeester Petit weten dat dit niet tot de taken van de gemeente behoort. Momenteel onderzoekt het gemeentebestuur nog de mobiliteitsproblematiek en de mogelijkheden om subsidies te krijgen. 

De geplande investeringsuitgaven over de periode 2020 tot 2025 bedragen bijna 36 miljoen euro. De verwachte ontvangsten bedragen 15,4 miljoen euro. Alle investeringen worden uitsluitend gefinancierd met eigen middelen; de inkomsten uit de verkoop van grond- aandelen. Het tekort zal gefinancierd worden met de beschikbare reserves en met de overschotten op de exploitatie. 

Geen belastingverhoging 

Volgens burgemeester Petit (LB-Union) is ‘de gemeente financieel gezond dankzij een zeer lage schuld’. Goed nieuws dus voor de inwoners want de aanvullende personenbelasting blijft de komende 5 jaar op 7,2 %, evenveel als het Vlaamse gemiddelde. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op 535, hetgeen ver onder het Vlaamse gemiddelde van 880 ligt. 

Voor oppositiepartij WO Plus is het hele meerjarenplan vaag en weinig transparant. ‘De omgevingsanalyse werd niet afgetoest met diverse stakeholders (betrokkenen) zoals dat in andere gemeenten wel is gebeurd. Het is alsof alle schepenen iets hebben mogen doen en dat daarrond een plan is gebouwd’, zegt raadslid Jan Walraet (WO Plus). Walraet zegt ook dat het gemeentebestuur finaal zal worden afgerekend op de realisatiegraad van de geplande investeringen: voor 2016 was die realisatiegraad 37 %, in 2017 slechts 11 % (uitstel NAC) en in 2018 40 %. 

Raadslid Emmanuel Froidbise (WO Plus) stelde zich vragen bij de voorziene verkoop van gemeentelijk patrimonium (o.a. de grond van de vroegere harmonie in de JB De Keyserstraat), ‘dit in tijden dat geld op de bank niet meer opbrengt’. Hij hekelde ook het gebrek aan synergiën met buurgemeente Kraainem. Op dit laatste antwoordde de burgemeester: ‘Er zijn contacten, maar het is niet eenvoudig met Kraainem’. 

 

Tekst: Ulrich Motté 
Foto: vzw ‘de Rand’ 
Uit: uitgekamd februari 2020